ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2022
ซื้อจัดซื้อ หมึกเครื่องพิมพ์ Brother MFC-L-2700D จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/05/2022
ซื้อจัดซื้อต้นไม้ ตามโครงการวันต้นไม้แห่งชาติ 2565-ต้นคูน ขนาด 50 ซม. จำนวน 193 ต้น-ต้นทองอุไร ขนาด 50 ซม. จำนวน 192 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2022
ซื้อจัดซื้อ โต๊ะทำงาน สีไม้สัก ขนาด 1508075 ซม. จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2022
ซื้อจัดซื้อ วัสดุอปกรณ์งานประปา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2022
จ้างจ้างเหมาบริการ ซ่อมแซม ครุภัณฑ์ แอร์ สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2022
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทางจากบ้านสีดา ม.4 ออกไปทางบ้านโพนพัฒนา ม.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2022
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 140 ลังๆละ 80 ตามโครง งานประเพณีสรงน้ำหลวงปู่ใหญ่ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2022
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 140 ลังๆละ 80 ตามโครง งานประเพณีสรงน้ำหลวงปู่ใหญ่ ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติงานสำหรับพนักงานกู้ชีพ จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/04/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2022
ซื้อจัดซื้อ เครื่องปริ้นเตอร์-หมึก HP 78A จำนวน 2 กล่อง-หมึก HP 85A จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2022
ซื้อตู้เก็บเอกสาร ขนาด 80X40X206 ซม. จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2022
จ้างโครงการ านปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ คสล.ม.12 บ้านโพนจากที่นานางพุทธา อุปนันท์ ออกไปทางที่นานางสุพิน รูปสะอาด (ตามแบบปลนเทศบาลตำบลโพนทองกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/04/2022
ซื้อจัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2022
ซื้อจัดซื้อ เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูงมีล้อเลื่อน จำนวน 2 ตัวโต๊ะทำงาน สีไม้สัก ขนาด 150X80X75 ซม. จำนวน 2 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2022
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อน ขนาด 118.40X40.60X87.40 เซนติเมตร จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2022
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม(รายละเอีดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2022
ซื้อจัดซื้อ ทรายกำจัดยุงลายแบบแพ็คซอง 50 g จำนวน 17 ถัง(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2022
จ้างจ้างเหมา จัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565ขนาด 3X4 เมตร จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2022
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ประกาศราคากลาง
วันที่
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่