กิจกรรมและโครงการต่างๆ

อบต.บางทรายน้อยลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียก(RE -X- RAY) ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่RE -X-RAY ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

อ่านต่อ »

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๑๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด นำโดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายสักการะ วางพานพุ่มเงิน และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙o พรรษา

อ่านต่อ »