กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้านสวยเมืองสะอาด

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ท่านปลัดทศพร ทองกาล ปลัดอบต.บางทรายน้อย นำพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมจิตอาสาพัฒนาตัดหญ้าร่วมกับท่านกำนันในพื้นที่ ม.10 บ้านโพธ์ทอง หมู่8 บ้านสุขสำราญ เเละ พื้นที่หมู่ 1 หมู่ 2 เเละ หมู่ 9 ต.บางทรายน้อย

 

mungmee